Znów można rozwiązywać umowy z siecią Vectra

W przypadku, gdy z oferty znika ulubiony kanał klienci mają prawo do rozwiązania umowy  bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, nawet wtedy, gdy podpisali ją na warunkach promocyjnych.  Tak było na początku  października, a kolejne zmiany w grudniu i styczniu – wynika z informacji serwisu TrudnyKlient.pl  Jak rozwiązać umowę? Jakie prawa mają klienci sieci kablowych?

Vectra poinformowała niektórych klientów ok. 20 października przy pomocy poczty elektronicznej, że zmianie ulega oferta pakietów telewizyjnych. Operator wycofuje z oferty kanały CSB TV, włączając Polo TV (to zadziwiające, że kanał zniknął z oferty 1 października, a informacja o tym została przesłana do klientów 20 października).

Od 1 grudnia z oferty telewizji cyfrowej Vectra zostanie wycofany kanał Movies 24, który to zostanie zastąpiony przez Kino Polska Muzyka.

Abonenci, którzy nie zgadzają się na zmiany w ofercie programowej mogą rozwiązać umowę z Vectrą w ciągu 30 dni od chwili otrzymania informacji o zmianach wchodzących w życie. Problem jest jednak to, że operator nie informuje rzetelnie i terminowo o tym fakcie swoich klientów. O każdej zmianie warunków świadczonych usług klienci powinni być informowani pisemnie.

Tak się nie dzieje w przypadku Vectry, mimo, że już raz spółka otrzymała karę od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Abonenci są informowani, w zależności od miejsca zamieszkania, w różnych terminach przy pomocy poczty elektronicznej. Podczas gdy tak istotne zmiany warunków umowy powinny być komunikowane przy pomocy listu poleconego przesłanego do każdego abonenta. W przypadku sporu prawnego z operatorem to operator będzie musiał wykazać, że skutecznie powiadomił klienta o przysługujących go prawach, a tym do możliwości rozwiązania umowy bez konieczności płacenia kar umownych.  Gdy klient ma aktywną fakturę w postaci elektronicznej przedsiębiorca również musi powiadomić skutecznie klienta oraz prawie do wypowiedzenia umowy jest także list polecony. W praktyce jednak operatorzy niechętnie powiadamiają klientów o prawie do odstąpienia od umów promocyjnych w przypadku jakichkolwiek zmian. Problemem jest również to, że często usługi takie jak internet, czy telefon (np. stacjonarny) kupowane są w promocjach z telewizją. W takim przypadku sprawa się komplikuje, ponieważ można uznać, że taka umowa traci swoją ważność – zmiana warunków świadczenia telewizji cyfrowej, oznacza brak możliwości kontynuowania pozostałych usług. Operatorzy często interpretują to ‚po swojemu’ i wypowiadają umowę w zakresie telewizji – pozostawiając na warunkach promocyjnych pozostałe usługi, co wcale nie jest oczywiste z punktu widzenia prawnego.

Jak to wygląda w sieci Vectra?

W warszawskim Biurze Obsługi Klienta obsługa niechętnie przyjmuje jakąkolwiek korespondencję – skargi, reklamacje, rozwiązania umów, itp. Klient, który wg. konsultanta sieci Vecta spóźni się ze złożeniem wypowiedzenia otrzymuje pieczątkę na wypowiedzeniu z wyliczeniem ‚kary umownej’ (zwrotu udzielonego rabatu). Ważne jest to, że obsługa nie może nakłaniać klienta to podpisywania się pod taką pieczątką, a sprawę powinna jedynie pokwitować i przyjąć. W przypadku podpisanej umowy z XBox – konsultant z pewnością wyliczy karę umowną.

 

fot. sxc.hu

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *