Znaki zaufania pomagają konsumentom w e-zakupach

Zgodnie z najnowszym raportem sieci  Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) „Can I trust the trust mark?”, w którym zostało sprawdzonych 54 systemów znaków zaufania w UE, certyfikaty umieszczane na stronach sklepów internetowych zwiększają zaufanie konsumentów.

 

 

Prezentacja2Raport „Can I trust the trust mark?” opiera się na ankiecie internetowej przeprowadzonej pośród 573 europejskich konsumentów z 19 krajów. Większość pytanych osób  stwierdziło, że cenią sobie certyfikaty zaufania i ufają przedsiębiorcom, którzy je posiadają. Zdaniem sieci ECC-Net fakt ten może cieszyć, bo przecież pozyskiwanie zaufania klientów jest podstawą funkcjonowania systemów certyfikacji. Sieć ECC-Net proponuje jednak pewne zmiany, które mogą przyczynić się do jeszcze lepszego spełniania swojej roli przez systemy znaków zaufania.

 

Jak można poprawić systemy certyfikacji?

 • Wprowadzenie obowiązku uczestnictwa w systemach polubownego rozwiązywania sporów i obowiązku stosowania się do rozstrzygnięć podmiotów ADR;
 • zapewnienie na stronach internetowych podmiotów certyfikujących oraz na stronach samych przedsiębiorców wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, w ramach którego konsumenci mogliby kierować swoje problemy z przedsiębiorcą posiadającym certyfikat;
 • zapewnienie przejrzystych i spójnych we wszystkich państwach procedur okresowych kontroli przedsiębiorców;
 • dostarczanie usług i informacji w wielu językach.

Niestety, wyniki raportu pokazują też duże różnice w systemach certyfikacji, zarówno między państwami UE, jak i w obrębie poszczególnych krajów. Dlatego ECC-Net zaleca, aby znaki zaufania zostały rozwijane zgodnie z unifikowanymi dobrymi praktykami
i jednolitym kodeksem postępowania, który mógłby być ustanowiony na poziomie ogólnoeuropejskim przez stowarzyszenia przedsiębiorstw i instytucje publiczne. W ten sposób zostałaby zwiększona również gwarancja niezależności znaków. Docelowo mechanizm certyfikacji powinien być tak skonstruowany, aby  był on jednakowo wiarygodny, niezależnie czy znak zaufania jest przyznawany przez podmiot publiczny czy prywatny.

Prezentacja1

82% konsumentów zapoznaje się przed zakupem z opiniami innych konsumentów (wykres poniżej). Zdaniem sieci ECC-Net wynik ten pokazuje, że istnieje potrzeba dalszego rozwoju systemów certyfikacji, które winny stać się istotnym i kluczowym narzędziem pomocy konsumentom przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Skorzystać mogą też na tym przedsiębiorcy, którym posiadanie certyfikatu pozwoli na wzbudzenie zaufania u klientów za granicą. W ten sposób sprzedawcy mają szanse na pozyskanie nowych rynków zbytu dla swoich produktów, czy usług i rozwijać handel transgraniczny.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Wykop
 • Live
 • Twitter
 • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *