Zakończenie postępowań administracyjnych dotyczących działalności pocztowej

W dniu 19 marca 2015 r., Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wszczętych po przeprowadzonych kontrolach, wobec trzech operatorów pocztowych: Polskiej Grupy Pocztowej S.A., InPost S.A. oraz RUCH S.A. wydał decyzje administracyjne określające zakres stwierdzonych naruszeń oraz nakazujące ich usunięcie w terminie 30 dni. 

image001_jpgW toku każdego postępowania dokonywano oceny, czy operatorzy pocztowi wywiązują się z obowiązków nałożonych ustawą Prawo pocztowe. Weryfikowano prawidłowość wywiązywania się wymienionych operatorów pocztowych z  obowiązków, takich jak np.: terminowość doręczeń przesyłek, poprawne oznaczanie przesyłek, czy też prawidłowe doręczanie oraz awizowanie przesyłek, ochrona danych wrażliwych.

W wydanych decyzjach administracyjnych dla każdego z ww. operatorów pocztowych, Prezes UKE nakazał usunięcie stwierdzonych naruszeń w terminie 30 dni. Wydanie przedmiotowych decyzji ma przede wszystkim na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zapewnieniu prawidłowej realizacji usług pocztowych podmiotom korzystającym z tych usług.

Należy zaznaczyć, iż postępowania prowadzone przez Prezesa UKE miały szczególny charakter, bowiem odnosiły się do operatora pocztowego, który świadczy usługi w zakresie doręczania korespondencji sądowej i prokuratorskiej.

Informacje na temat kontroli działalności pocztowej publikowane były na stronie internetowej UKE w komunikatach:

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *