UOKiK: nadużywanie pozycji dominującej – zobowiązania do zmiany praktyk

– UOKiK informuje:

UOKiK uznał, że działanie sprzedawców energii elektrycznej z grupy kapitałowej Tauron – Tauron Sprzedaż i Tauron Sprzedaż GZE – mogło stanowić przejaw nadużycia pozycji dominującej na rynku energetycznym. Spółki zobowiązały się do zmiany zakwestionowanych praktyk

UOKIKPozycję dominującą na danym rynku ma przedsiębiorca, który może działać niezależnie od swoich konkurentów, partnerów handlowych oraz konsumentów. Samo posiadanie pozycji dominującej nie jest niezgodne z prawem, natomiast niedozwolone jest jej nadużywanie, m.in. poprzez narzucanie kontrahentom nadmiernie uciążliwych dla nich warunków umów. Najnowsze decyzje Urzędu dotyczą rynku rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej na południu Polski.

Energetyka

Zgodnie z prawem, w każdej umowie o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, zawieranej przez odbiorcę z dystrybutorem, musi być wskazany – oprócz sprzedawcy – również sprzedawca rezerwowy. Jego zadaniem jest zapewnienie ciągłości sprzedaży energii w przypadku gdy wybrany przez odbiorcę sprzedawca zaprzestanie jej dostaw. W takiej sytuacji automatycznie uruchamiany jest mechanizm sprzedaży rezerwowej i zawierane są przez dystrybutora umowy na rzecz odbiorców, bez ich udziału.

Tauron Sprzedaż jest jedynym sprzedawcą rezerwowym energii elektrycznej dostępnym dla odbiorców niekorzystających z usługi kompleksowej na obszarze: jeleniogórskim, legnickim, opolskim, wałbrzyskim, wrocławskim, bielskim, będzińskim, częstochowskim, krakowskim i tarnowskim. Natomiast dla odbiorców z obszaru gliwickiego jedynym dostępnym sprzedawcą rezerwowym jest Tauron Sprzedaż GZE.

Postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte w wyniku zawiadomienia Prezesa URE, po tym jak w 2013 roku jeden ze sprzedawców energii elektrycznej stracił możliwość jej dalszego dostarczania. W wyniku tego zdarzenia uruchomiona została sprzedaż rezerwowa, a odbiorcy energii zostali zaskoczeni wezwaniem do wniesienia w krótkim terminie wysokich zabezpieczeń, pod rygorem zaprzestania dostaw prądu.

Postępowanie uprawdopodobniło, że warunki narzucane odbiorcom przez sprzedawców rezerwowych z Grupy Tauron, dotyczące zabezpieczenia finansowego na poczet należności, były zbyt rygorystyczne i wygórowane (żądane zabezpieczenie mogło dochodzić do 2,5-krotności równowartości przewidywanego miesięcznego zużycia, wnoszonego z góry, w kilkudniowym terminie). Warunki umów przyznawały również sprzedawcom rezerwowym zbyt daleko idące uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy (a w konsekwencji zaprzestania dostaw energii), także w sytuacjach, w których odbiorca nie zalega z płatnościami, m. in. w sytuacji zagrożenia jego upadłością.

Spółki Tauron Sprzedaż i Tauron Sprzedaż GZE uznały zasadność przedstawionych zastrzeżeń i zobowiązały się m.in. do obniżenia (do równowartości jednomiesięcznego zużycia) wysokości zabezpieczenia finansowego oraz wydłużenia terminu na jego wniesienie. Z umów z odbiorcami zostaną także usunięte postanowienia uprawniające sprzedawcę do jednostronnego wypowiedzenia umowy, w sytuacjach innych, niż przewidziane w Prawie energetycznym. Decyzje nie są prawomocne, Spółkom przysługuje prawo odwołania się od nich do Sądu.

Źródło informacji: UOKiK
Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *