Złote Blachy 2015 rozdane

Koalicja Antypiracka po raz kolejny uhonorowała „Złotymi Blachami” przedstawicieli jednostek Policji, które w ubiegłym roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. W tegorocznej edycji, nagrodami za walkę z naruszeniami praw własności intelektualnej i cyberprzestępczością zostały uhonorowane Komendy Wojewódzkie z Katowic, Opola i Olsztyna, Komenda Miejska Policji w Gliwicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie. Złotą Blachę otrzymał także Wydział dw. z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. […]