UOKiK wszczął postępowanie przeciwko spółce Ultimo

uokikUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko spółce Ultimo we Wrocławiu. Ultimo to firma windykacyjna. Urząd przeanalizował korespondencję, którą firma windykacyjna kierowała do konsumentów. Materiał zgromadzony w trakcie postępowania wyjaśniającego dał podstawy do postawienia zarzutów przedsiębiorcy. […]