UKE: 1,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących zakłóceń sieci komórkowych. Winne najczęściej wzmacniacze GSM oraz niekompatybilne aparaty telefoniczne

W 2014 roku do Departamentu Kontroli UKE trafiło prawie 1,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących problemów funkcjonowania sieci komórkowych. Urząd odpowiada za ustalenie źródła zakłóceń oraz wyeliminowanie przyczyny. Najczęstszym powodem problemów jest używanie nielegalnych urządzeń takich jak tzw. repeatery wzmacniające siłę sygnału GSM oraz korzystanie z importowanych z USA telefonów. Departament usuwa także zakłócenia w sieciach używanych w lotnictwie oraz przez służby bezpieczeństwa publicznego.

[…]

Nowe unijne rozporządzenie ws. otwartego Internetu i roamingu

Parlament Europejski przyjął wczoraj Rozporządzenie ustanawiające środki gwarantujące równy dostęp do sieci i znoszący opłaty za roaming. Rozporządzenie wejdzie w życie w 3 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, co prawdopodobnie będzie miało miejsce w listopadzie br. […]

Praktyki akwizytorów – poznaj swoje prawa

Przed dniem sprzedaży bezpośredniej, po raz drugi wspólnie, 24 instytucje przypominają o czym warto pamiętać, kupując produkty lub usługi od akwizytora. O czym nie wolno zapominać przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorcy? Jak bronić się przed nieuczciwymi praktykami na rynku telekomunikacyjnym? Jakich środków ostrożności należy przestrzegać podczas rozmów z przedstawicielami handlowymi oraz co zrobić, kiedy umowa została zmieniona wbrew naszej woli? […]

Zakończył się proces migracji do systemu PLICBD

Od 2 października 2015 r. wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych odbywa się za pośrednictwem zarządzanego przez Prezesa UKE systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD). […]

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął dyskusję na temat dostępu do sieci pocztowej.

5 października 2015 r. w siedzibie UKE odbyło się spotkanie regulatora z przedstawicielami operatorów pocztowych oraz działających na rynku pocztowym organizacji społecznych i stowarzyszeń. Spotkanie poświęcone było problematyce dostępu do sieci pocztowej. Patronem i inicjatorem tego procesu jest Prezes UKE. […]