Lotnisko Chopina nieprzyjazne dla osób niedosłyszących?

skoro-serce-slyszy2Zamiast rzetelnej informacji próba odesłania do rozmowy telefonicznej z rzecznikiem prasowym Portu Lotniczego – tak skończyła się próba wyjaśnienia jak działa urządzenie umożliwiające wezwanie pomocy (asysty) dla osoby niesłyszącej na Lotnisku Chopina w Warszawie.

[…]

Nawet wulgarne reklamacje muszą być rozpatrywane

pociągOgraniczenie odpowiedzialności w przypadku odwołania pociągów, nieinformowanie w wezwaniach do zapłaty o możliwości złożenia reklamacji, czy przedłużanie terminu na jej rozpatrzenie. To przykłady nieuczciwych praktyk stosowanych przez przewoźników kolejowych. Zgodnie z decyzją UOKiK praktyka rynkowa polegająca na nie rozpatrywaniu wulgarnych reklamacji nie może skutkować brakiem ich rozpatrywania.

[…]