SPAM spoza Unii Europejskiej można ścigać

Pojawiły się firmy, które są zarejestrowane poza terenem Unii Europejskiej – np. ze Szwajcarii – które zbierają dane osobowe Polaków, a następnie przetwarzają je udostępniając innym podmiotom. W rezultacie otrzymujemy coraz więcej niechcianych wiadomości handlowych spoza Unii Europejskiej.  Czy firma działająca poza UE może wysłać e-mailing bez zgody odbiorców z terytorium Polski?  Na to pytania odpowiadają specjaliści  z kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

[…]