Nawet wulgarne reklamacje muszą być rozpatrywane

pociągOgraniczenie odpowiedzialności w przypadku odwołania pociągów, nieinformowanie w wezwaniach do zapłaty o możliwości złożenia reklamacji, czy przedłużanie terminu na jej rozpatrzenie. To przykłady nieuczciwych praktyk stosowanych przez przewoźników kolejowych. Zgodnie z decyzją UOKiK praktyka rynkowa polegająca na nie rozpatrywaniu wulgarnych reklamacji nie może skutkować brakiem ich rozpatrywania.

[…]