Krzywe zwierciadło CEP-u

Przedstawiciele oficjalnych instytucji odpowiedzialni za politykę motoryzacyjną w Polsce czerpią informacje o krajowym parku samochodowym z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Problem polega na tym, że dane zawarte w CEP są mocno nieaktualne, co sprawia, że budowane na ich podstawie statystyki znacząco odbiegają od rzeczywistości.

[…]

CEP-em w niezależnych

Przedstawiciele oficjalnych instytucji odpowiedzialni za politykę motoryzacyjną w Polsce czerpią informacje o krajowym parku samochodowym z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Tymczasem dane te są na tyle nieaktualne, że poważnie zniekształcają obraz parku samochodowego w Polsce.

[…]