Stanowisko Prezesa UKE w sprawie dostępu do infolinii przedsiębiorców telekomunikacyjnych

W związku ze zgłaszanymi do UKE problemami dotyczącymi korzystania z infolinii dedykowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych do obsługi swoich abonentów w ramach zawartej umowy, Prezes UKE zajął stanowisko w tej sprawie.

image0011Podstawowymi problemami, na które konsumenci zwracają uwagę w swoich wystąpieniach, są:

 • zbyt długi czas oczekiwania na połączenie z konsultantem;
 • pobieranie opłat za czas trwania połączenia, w tym za czas oczekiwania na połączenie z konsultantem;
 • brak informacji w cennikach usług telekomunikacyjnych operatorów oraz na ich stronach internetowych o koszcie połączenia i sposobie naliczania opłaty (za całe połączenie, czy za czas jego trwania);
 • skomplikowana, wielokrotnie rozgałęziona struktura zapowiedzi słownych przed możliwością faktycznego dostępu do konsultanta lub innej formy załatwienia sprawy.

W związku z tym Prezes UKE stoi na stanowisku, iż klient nie powinien ponosić kosztów zgłaszania operatorowi awarii jego własnej sieci czy problemów mających miejsce w ramach wiążącej go z operatorem umowy. Koszty te powinny być zawarte w opłatach abonamentowych za świadczone na rzecz abonenta usługi.

Dlatego też najbardziej pożądanym – w ocenie Prezesa UKE – byłoby ustanowienie przez operatorów bezpłatnych infolinii do kontaktów ze swoimi abonentami.

Rozwiązaniem alternatywnym, mającym na celu maksymalne ograniczenie kosztów obsługi abonentów w ramach zawartej umowy, jest przyjęcie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych:

 • modelu rozliczeń za połączenia z infolinią ze stałą opłatą, niezależną od czasu trwania połączenia;
 • przejrzystego sposobu podawania cen za te usługi w cennikach usług telekomunikacyjnych i na stronach internetowych dostawców usług.

W tej sprawie Prezes UKE wystąpił do Izb branżowych, zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o wsparcie w zmobilizowaniu operatorów do podjęcia w tej sprawie działań, których efektem byłaby poprawa obsługi ich abonentów poprzez dedykowane do tego infolinie.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Wykop
 • Live
 • Twitter
 • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *