Stanowisko PGP SA w sprawie przetargu na obsługę korespondencji sądowej

Oferta złożona przez PGP SA na obsługę korespondencji sądowej jest bardzo korzystna cenowo i dopasowana do wymogów Zamawiającego. Jako jedyni zaoferowaliśmy spełnienie warunku wdrożenia EPO na terenie całej Polski od pierwszego dnia świadczenia usług. Należy podkreślić, że budżet Zamawiającego w tym przetargu wynosił aż 1,1 mld zł. Zwracamy też uwagę, że w ofercie PGP 85% pracowników byłoby zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

1Cena zaproponowana przez Pocztę Polską budzi nasze zdumienie i jest znacznie poniżej cen oferowanych przez nią na rynku detalicznym, jak również na rynku zamówień publicznych. Zakres i wysokie wymagania postawione przez Zamawiającego w przetargu, które są niespotykane w żadnym innym zamówieniu, w żaden sposób nie uzasadniają tak niskiej ceny przy tak wysokich kosztach zarządu w Grupie Poczty Polskiej (sięgający 570 mln zł rocznie) jak również innych kosztach ponoszonych przez PP. Przychody z kontraktu sądowego w żaden sposób nie pokryją kosztów operacyjnych i odpowiadających im kosztów stałych – co może być istotnym czynnikiem analizy finansowej inwestorów podczas zapowiadanego IPO czy emisji obligacji Poczty Polskiej.

Co więcej – Poczta Polska oferowała sądom obsługę korespondencji o wartości 580 mln zł bez VAT na dwa lata (w 2013 roku), a teraz zaoferowała obsługę na 3 lata za około 240 mln zł bez VAT. To tym bardziej dziwne, że w Komisji Sejmowej w 2014 roku Poczta obszernie tłumaczyła, iż nie mogła zaoferować niższych cen na obsługę korespondencji Ministerstwa Sprawiedliwości ze względu na wymogi regulacyjne jak i kosztowe (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=FB279C89138479F6C1257D20004973C2).

Oferta Poczty Polskiej oznacza, że roczne przychody z kontraktu na obsługę sądów wyniosą ok 80 mln PLN. Przychody te będą ok 60% niższe w porównaniu do obecnie osiąganych przychodów przez PGP z obecnego kontraktu (ok. 200 mln PLN rocznie).

Podobna sytuacja miała miejsce w niedawno toczącym się przetargu na obsługę korespondencji administracji skarbowej – gdzie Poczta Polska zaoferowała cenę netto 83,3 mln zł – podczas gdy dotychczas świadczyła tę samą usługę za ok. 267 mln zł – czyli trzykrotnie drożej.

Daje to bardzo poważne argumenty do podejrzeń, że Poczta Polska świadczy usługi na rynku komercyjnym poniżej kosztów w celu eliminacji konkurencji, co jest sprzeczne z prawem polskim i prawem unijnym. Wszystko powyższe wskazuje, że możemy mieć do czynienia z działaniem zabronionym. InPost i PGP działają na zasadach obowiązujących w obrocie gospodarczym – nie możemy oferować zaniżonych cen gdyż jest to działanie na szkodę spółki. Rozważamy zatem podjęcie działań mających na celu eliminację takich niedozwolonych zachowań.

Witold Szczurek
Prezes zarządu
PGP SA

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *