Raport Prezesa UKE z badań czasu przebiegu przesyłek pocztowych uzyskanego w zakresie usług powszechnych w obrocie krajowym za rok 2014.

Prezes UKE wypełniając obowiązek, wynikający z przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), przeprowadzenia badania czasu przebiegu przesyłek pocztowych uzyskanego w danym roku w zakresie usług powszechnych w obrocie krajowym przez operatora wyznaczonego, powierzył przeprowadzenie w roku 2014 badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych podmiotowi wyspecjalizowanemu w realizacji badań rynkowych. Natomiast badanie czasu przebiegu paczek pocztowych zostało przeprowadzone w oparciu o dane z informatycznego systemu śledzenia przesyłek pocztowych stosowanego przez Pocztę Polską S.A.

image001_jpgCelem badań opisanych w niniejszym Raporcie było stwierdzenie, czy Poczta Polska S.A. spełnia określone prawem wymagania w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych realizowanych w obrocie krajowym w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych.

Zgodnie z art. 178 ust. 2 ww. ustawy w okresie trzech lat od dnia wejścia w życie Prawa pocztowego do Poczty Polskiej S.A. nie stosuje się wymagań dotyczących zachowania wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 pkt 1 tj. w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545). Natomiast wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych uzyskane przez Pocztę Polską S.A. w 2014 r. nie mogą być niższe niż uzyskane w 2012 r.

Wyniki badań wskazują, że poprawiły się wskaźniki czasu przebiegu paczek pocztowych – są one wyższe w porównaniu do wskaźników uzyskanych przez Pocztę Polską w roku 2012.
Są również wyższe od wskaźników czasu przebiegu paczek pocztowych określonych w rozporządzeniu.

Natomiast wskaźniki czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych, zarówno priorytetowych jak i ekonomicznych, są nieznacznie niższe od osiągniętych przez operatora wyznaczonego w roku 2012. Należy jednak zwrócić uwagę, że wskaźniki czasu przebiegu uzyskane w zakresie:

  • przesyłek listowych priorytetowych dla D+2 (doręczenie dwa dni po dniu nadania),
  • przesyłek listowych priorytetowych dla D+3 (doręczenie trzy dni po dniu nadania),
  • przesyłek listowych ekonomicznych dla D+5 (doręczenie pięć dni po dniu nadania),

są lepsze od określonych w rozporządzeniu.

Ponadto w przypadku przesyłek listowych nierejestrowanych ekonomicznych, biorąc pod uwagę dokładność pomiaru (na poziomie +1,8%/-1,8% dla D+3 oraz na poziomie +0,8%/-0,8% w przypadku D+5), należy zwrócić uwagę, że różnice pomiędzy wynikami badania a wskaźnikami wymaganymi zgodnie z ww. ustawą mieszczą się w zakresie dopuszczalnego błędu statystycznego pomiaru.

Prawidłowość realizacji badania oraz jego wyniki zostały poddane weryfikacji, którą prowadziła niezależna instytucja badawcza (Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy). We wnioskach z przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że przygotowanie i przeprowadzenie badania w roku 2014 było zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami.

Pełna wersja raportu:

Raport z badań czasu przebiegu przesyłek pocztowych w roku 2014

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *