Prezydent podpisał nowe prawo telekomunikacyjne – klienci pod ochroną

10 października 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Co to oznacza dla klientów? 

Celem ustawy to m.in. uregulowanie usług o podwyższonej opłacie – SMS premium, lub usług audiotekstowych. Celem szybkiej nowelizacji prawa było ukrócenie naciąganiu klientów przez nieuczciwie działających na rynku firmy.

Z chwilą wejścia w życie ustawy operator i dostawca usług o podwyższonej opłacie będą musiały informować o kosztach usług oraz nazwie firmy świadczącej te usługi. Klienci będą mogli także zablokować takie usługi, aby klienci nie byli nękani  wiadomościami SMS.

Przykładowe nowe obowiązki operatorów:
– wprowadzają obowiązek zawarcia wyraźnej informacji, iż usługa świadczona na danym numerze wymaga subskrypcji. Jednocześnie, dostawca usługi o podwyższonej opłacie świadczonej na zasadzie subskrypcji będzie obowiązany do umożliwienia abonentowi dokonania rezygnacji z tej usługi w każdym czasie

– umożliwiają różnorodne sposoby blokowania zarówno połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie, jak i połączeń przychodzących z takich numerów, dając abonentowi nieodpłatną możliwość:

– całkowitej blokady połączeń na numery o podwyższonej opłacie,
– blokowania połączeń na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie,


– określenia progu kwotowego po przekroczeniu którego dostawca będzie obowiązany do zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów. Dostawca będzie obowiązany oferować abonentom co najmniej trzy progi kwotowe, które wynoszą 35, 100 i 200 złotych,

 

– określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez abonenta w żądaniu przy założeniu, że takie połączenia nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie abonenta,

Ustawa zmienia także obowiązki informacyjne firm świadczących usługi dodatkowe, dostępny będzie na stronie UKE rejestru numerów o podwyższonej opłacie. 

Brak wypełniania lub nienależyte wypełnianie obowiązków określonych w art. 64, art. 64a i art. 65 Prawa telekomunikacyjnego zagrożone będzie karą pieniężną.

Na podstawie materiałów prasowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *