Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął dyskusję na temat dostępu do sieci pocztowej.

5 października 2015 r. w siedzibie UKE odbyło się spotkanie regulatora z przedstawicielami operatorów pocztowych oraz działających na rynku pocztowym organizacji społecznych i stowarzyszeń. Spotkanie poświęcone było problematyce dostępu do sieci pocztowej. Patronem i inicjatorem tego procesu jest Prezes UKE.

image001Pomimo, iż od 3 lat istnieje prawo umożliwiające współpracę operatorów, jednak dotychczas tego typu porozumienia są rzadkością na rynku usług pocztowych. Dlatego też Prezes UKE podjął działania zmierzające do stworzenia odpowiednich warunków do zawierania umów w zakresie udostępnienia sieci przez operatorów pocztowych.

Zależy mi na prawdziwej konkurencji, bo tylko taka przyniesie najlepsze korzyści dla konsumentów, a oni są tu najważniejsi. Nie widzę także potrzeby powielania infrastruktury, która może być udostępniania innym. To nieefektywne ekonomicznie. Zależy mi na tym, aby znaleźć rozwiązanie optymalne i uwzględniające interesy wszystkich zainteresowanych dostępem. Dlatego liczę, że pod moim patronatem uda się to zrobić szybciej niż zrobiliby to sami operatorzy w rozmowach dwustronnych.” –  powiedziała Magdalena Gaj, Prezes UKE.

Karol Krzywicki, Zastępca Prezesa UKE odpowiedzialny za rynek pocztowy, podczas swojej prezentacji podkreślał, iż utrzymujący się na rynkach pocztowych w Europie spadek wolumenu wysyłanych przesyłek spowodowany m.in. rozwojem elektronicznych form komunikowania, wymusza na operatorach pocztowych poszukiwanie nowych źródeł przychodów. Jednym z nich może być właśnie udostępnianie infrastruktury, czy też świadczenie usługi hurtowej. „Odpłatne udostępnienie sieci pocztowej innym operatorom pocztowym może przyczynić się do poprawy rentowności operatora pocztowego i będzie stanowiło odpowiedź na zmniejszające się zapotrzebowanie na usługi pocztowe.” –  podkreślił.

W trakcie spotkania głos zabrali przedstawiciele operatorów pocztowych, a także organizacji społecznych i stowarzyszeń aktywnych na rynku usług pocztowych. Poruszono  m.in. wątek otwarcia dostępu do sieci pocztowej nie tylko operatora wyznaczonego, lecz również dostępu wielostronnego, tak, aby umożliwić dogodne dla użytkowników usług pocztowych miejsce realizacji usług np. wspólne korzystanie przez operatorów pocztowych z punktów odbioru w celu  uniknięcia konieczności odbierania przez adresata przesyłek w wielu lokalizacjach. Podkreślono, że to użytkownik usług pocztowych powinien decydować, gdzie chce odebrać przesyłkę. Jednakże zwrócono również uwagę na odpowiedzialność państwa członkowskiego za kształt rynku pocztowego, bowiem to państwo członkowskie jest odpowiedzialne za zapewnienie ogółowi społeczeństwa usług pocztowych o charakterze powszechnym.

Prezes UKE Magdalena Gaj wyraziła nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy będzie możliwe wypracowanie wspólnie z operatorami pocztowymi modelu dostępu do sieci pocztowej. Dlatego też w ciągu najbliższych tygodni uczestnicy spotkania zostali poproszeni o opracowanie swoich koncepcji zasad i zakresu dostępu do sieci pocztowej, które następnie zostaną przedstawione na kolejnym spotkaniu w UKE w dniu 28 października 2015 r.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *