Ponad 23 000 złotych kary dla spółki ClickQuickNow za wprowadzanie konsumentów w błąd

Spółka ClickQuickNow organizująca konkursy SMS i on-line wprowadzała konsumentów w błąd – uznała Prezes UOKiK i nałożyła na przedsiębiorcę karę pieniężną

ClickQuickNow to spółka  zajmująca się przetwarzaniem danych i zarządzaniem stronami internetowymi. Jest organizatorem

konkursów on-line oraz SMS-owch, m.in. najszybszy sms wygrywa czy najszybszy wygrywa. Postępowanie przeciwko spółce Prezes Urzędu wszczęła w marcu 2012 roku w związku z licznymi skargami konsumentów. W jego trakcie stwierdzono, że w regulaminie konkursów umieszczonych na stronach internetowych znajdowały się postanowienia tożsame z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych.

Urząd ustalił, że w regulaminach konkursów brakuje podstawowych informacji o warunkach udziału w konkursie m.in. o cenie i liczbie SMS-ów, które uczestnik musi wysłać by w ogóle zakwalifikować się do gry. Tym samym konsument przystępując do rywalizacji nie mógł ocenić, że wiąże się ona z dodatkowymi kosztami. Zgodnie z prawem, wprowadzanie konsumentów w błąd jest uznawane za nieuczciwą praktykę rynkową, której stosowanie jest zabronione. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek podawania rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o oferowanych produktach i usługach. Pod wpływem nieprawdziwych lub niepełnych informacji konsument mógł dokonać decyzji zakupowej, jakiej nie podjąłby wiedząc o wszystkich warunkach oferty.

Ponadto spółka przyznawała sobie prawo do wyłącznej interpretacji wszystkich nieprecyzyjnych postanowień zawartych w regulaminach organizowanych przez siebie konkursów. Zdaniem Urzędu postanowienie to świadczy o nierównym traktowaniu stron kontraktu oraz  daje spółce możliwość nieograniczonego ingerowania w treść umowy.

Prezes UOKiK uznała, że spółka ClickQuickNow wprowadzała konsumentów w błąd wobec czego karę została ukarana sankcją w wysokości 23 903 zł. Dodatkowo spółka ma obowiązek publikacji przez 6 miesięcy decyzji na stronach internetowych www.najszybszy-sms-wygrywa.pl i www.najszybsza-wygrana.pl. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może dowołać się do sądu.

Urząd przypomina, że bezpłatne porady dla konsumentów udzielane są przez miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, a także pod numerem infolinii  0 800 007 707. Z bezpłatnej pomocy ekspertów można skorzystać także wysyłając pytania na adres porady@dlakonsumentow.pl, który obsługuje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz w oddziałach Federacji Konsumentów.

Dochodzenie roszczeń może ułatwić również  ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która daje konsumentom możliwość wytoczenia powództwa w ich indywidualnych sporach z przedsiębiorcami. W toku takiego postępowania sąd weryfikuje, czy dana praktyka rynkowa przedsiębiorcy jest nieuczciwa. W takim przypadku to przedsiębiorca musi udowodnić przed sądem, że stosowana przez niego praktyka rynkowa nie wprowadza konsumentów w błąd.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *