Minister Andrzej Halicki ws. dopisywania się do spisu wyborców przez ePUAP2

– MAC informuje:

Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji, zachęcał dziś (tj. 9 października br.) do dopisania się do spisu wyborców przez platformę ePUAP2.

– 25 października br. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – przypomniał Andrzej Halicki, szef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

– Przebywając tego dnia poza miejscem zameldowania, warto odpowiednio wcześniej potwierdzić uczestnictwo w wyborach za pośrednictwem systemu ePUAP2, w którym udostępniliśmy usługi umożliwiające dopisanie się do spisu wyborców.

Minister Halicki propagując tę usługę na platformie ePUAP2, skorzystał z tej opcji i w trakcie konferencji dopisał się do spisu wyborców. – Ponieważ mam konto w systemie ePUAP2 i profil zaufany, z którego wielokrotnie już korzystałem, mogłem dopisać się nie wychodząc z ministerstwa. Wypełnienie formularza na platformie jest czynnością niezwykle prostą – podkreślił. – Warto zatem założyć profil zaufany i konto na ePUAP2 – zachęcał minister.

Podczas konferencji Andrzej Halicki przedstawił również aktualne informacje o usługach w ramach platformy e-PUAP2. Przypomniał, że dostępny jest już m.in. wniosek o wydanie dowodu osobistego, i że w przyszłym tygodniu pojawią się na platformie ePUAP2 kolejne usługi e-administracyjne, np.: wniosek o wydanie prawa jazdy, zawiadomienie o zbyciu pojazdu, wniosek o wydanie interpretacji indywidulanej do ORD-IN, wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG (usługi Ministerstwa Finansów).

– Te i kilkadziesiąt innych usług e-administracyjnych, a wkrótce będzie ich już ponad 100, możemy załatwić dzięki posiadaniu konta na ePUAP2 i profilowi zaufanemu – podkreślił minister Halicki. – W każdym tygodniu dochodzą nowe usługi.

Przypomniał też, że zwiększa się liczba placówek, w których można założyć konto na platformie ePUAP2. – Oprócz urzędów wojewódzkich, urzędów miast, gmin, ZUS, US, wielu placówek Poczty Polskiej, dojdzie kilka tysięcy punktów, które udostępni Bank Pocztowy.

Andrzej Halicki powiedział również, że „budowanie świadomości o możliwościach, jakie daje nam platforma ePUAP2, jest bardzo ważne”. – Dlatego z satysfakcją informuję o każdej nowej usłudze. A dziś jest nią właśnie opcja dopisania się do spisu wyborców – zaznaczył minister.

Warto wiedzieć:

Usługi dostępne na platformie ePUAP2, w katalogu „Usługi wyborcze”

1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Spis wyborców to dokument, sporządzany przez organy gmin (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), który ma zapewnić poprawność wyborów poprzez zagwarantowanie możliwości wzięcia udziału w głosowaniu, a jednocześnie jednokrotnego głosowania przez tę samą osobę w tych samych wyborach. Każdy wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Ujęcie obywatela w spisie wyborców stanowi potwierdzenie jego prawa do oddania głosu w wyborach.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy wnieść do organu gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo czasowego przebywania, na obszarze której utworzony został obwód głosowania, w którym wyborca zamierza głosować. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może być wniesiony m.in. w postaci elektronicznej przy użyciu określonej usługi elektronicznej udostępnionej na platformie ePUAP2 (http://epuap.gov.pl).

W tym celu wnioskodawca, posiadający konto na ePUAP2 i profil zaufany, powinien wypełnić formularz elektroniczny udostępniony na ePUAP2, a następnie podpisać wygenerowany wniosek bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP2 i wysłać go do właściwego organu gminy.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można zgłosić do 20 października 2015 r.

2. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju należy zgłosić organowi gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być wniesione m.in. w postaci elektronicznej przy użyciu określonej usługi elektronicznej udostępnionej na ePUAP2 (http://epuap.gov.pl).

W tym celu wnioskodawca, posiadający konto na ePUAP2 i profil zaufany, powinien wypełnić formularz elektroniczny udostępniony na ePUAP2, a następnie podpisać wygenerowane zgłoszenie bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP2 i wysłać je do właściwego organu gminy.

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju należy zgłosić do 12 października 2015 r.

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów należy złożyć do organu gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może być wniesiony m.in. w postaci elektronicznej. Wniosek należy wnieść przy użyciu skierowanej usługi elektronicznej udostępnionej na ePUAP2 (http://epuap.gov.pl).

W tym celu wnioskodawca, posiadający konto na ePUAP2 i profil zaufany, powinien wypełnić formularz elektroniczny udostępniony na ePUAP2, a następnie podpisać wygenerowany wniosek bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP2 i wysłać go do właściwego organu gminy.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Upoważnienie można sporządzić w trakcie wypełniania formularza elektronicznego wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów można złożyć do 23 października 2015 r.

Więcej informacji: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/uslugi-wyborcze

Źródło informacji: MAC

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *