MAC: na platformie ePUAP2 usługa umożliwiająca dopisanie się do spisu wyborców

– MAC informuje:

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, które odbędą 25 października 2015 r. na platformie ePUAP2 została udostępniona usługa, umożliwiająca dopisanie się do spisu wyborców

Usługi dostępne są na ePUAP2 w katalogu Usługi wyborcze:

1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Spis wyborców to dokument, który sporządzany jest przez organy gmin (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) celem zapewnienia poprawności wyborów poprzez zagwarantowanie możliwości wzięcia udziału w głosowaniu, a jednocześnie jednokrotnego głosowania przez tę samą osobę w tych samych wyborach. Każdy wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Ujęcie obywatela w spisie wyborców stanowi potwierdzenie jego prawa do oddania głosu

w wyborach.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wnosi się do organu gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo czasowego przebywania, na obszarze której utworzony został obwód głosowania, w którym wyborca zamierza głosować.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może być wniesiony m.in. w postaci elektronicznej przy użyciu dedykowanej usługi elektronicznej udostępnionej na ePUAP2 (http://epuap.gov.pl). W tym celu wnioskodawca, posiadających konto na ePUAP2 i profil zaufany, powinien wypełnić formularz elektroniczny udostępniony na ePUAP2, a następnie podpisać wygenerowany wniosek bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP2 i wysłać go do właściwego organu gminy.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można zgłosić do dnia 20 października 2015 r.

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów należy złożyć do organu gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może być wniesiony m.in. w postaci elektronicznej. Wniosek należy wnieść przy użyciu dedykowanej usługi elektronicznej udostępnionej na ePUAP2 (http://epuap.gov.pl). W tym celu wnioskodawca, posiadających konto na ePUAP2 i profil zaufany, powinien wypełnić formularz elektroniczny udostępniony na ePUAP2, a następnie powinien podpisać wygenerowany wniosek bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP2 i wysłać go do właściwego organu gminy.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. Upoważnienie można sporządzić w ramach wypełniania formularza elektronicznego wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów można złożyć do dnia 23 października 2015 r.

Więcej informacji:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/uslugi-wyborcze.

Źródło informacji: MAC

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *