Grupa Integer.pl – wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Grupa Integer.pl SA – właściciel międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów® (pod marką InPost) oraz kluczowego prywatnego operatora pocztowego w Polsce – wypracowała w I kwartale 2015 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 153,46 mln zł, co oznacza wzrost o 27% rok do roku. Grupa Integer.pl SA odnotowała w I kwartale 2015 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego na poziomie 8,11 mln zł. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA wyniósł 11,42 mln zł.

Przychody Grupy Integer.pl w Q1 w latach 2008-2015 (w mln zł)

Rafał Brzoska_Fot. Żelazna Studio, Piotr Waniorek„Pierwsze miesiące 2015 roku były dla Grupy Integer.pl bardzo owocne. Zakończyliśmy proces pozyskiwania inwestorów dla easyPack, a do grona udziałowców dołączyły prestiżowe instytucje finansowe – Templeton Strategic Emerging Markets oraz PZU. Dodatkowo pozyskaliśmy finansowanie dłużne Banku Gospodarstwa Krajowego na rozwój Paczkomatów® InPost w Kanadzie. Podpisaliśmy umowę z Pocztą Polską na odpłatne korzystanie z infrastruktury pocztowej, w tym skrzynek oddawczych i rozszerzyliśmy sieć Paczkomatów® InPost w Polsce o 200 terminali. PGP – spółka, którą przejęliśmy pod koniec 2014 roku – jest stroną w postępowaniu UKE na operatora wyznaczonego. W kolejnych kwartałach wdrożymy wiele innowacyjnych usług opartych o naszą infrastrukturę logistyczną – zarówno w kraju, jak i za granicą. Jestem pewien, że będziemy pionierami zintegrowanej oferty, jakiej żaden operator ani pocztowy, ani logistyczny w Polsce nie posiada” – komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl SA.

Grupa Integer.pl w dniu 5 maja 2015 roku – wspólnie z globalnym funduszem inwestycyjnym Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC (“TSEMF IV”) oraz Grupą Ubezpieczeniową PZU – ogłosiła inwestycję w kwocie 81,7 mln euro w spółkę easyPack – właściciela największej na świecie sieci Paczkomatów®. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój Paczkomatów® InPost na rynkach międzynarodowych. Jednocześnie Grupa Integer.pl podpisała umowę z BGK o udzielenie spółce finansowania dłużnego w kwocie 36,7 miliona USD, przeznaczonego na rozwój Paczkomatów® InPost na rynku kanadyjskim.

W kwietniu 2015 roku InPost spółka wchodząca w skład Grupy Integer.pl – podpisał z Pocztą Polską umowę na płatny dostęp do infrastruktury pocztowej. Jej kluczowym elementem jest udostępnienie InPost SA ponad 115 tysięcy zestawów skrytkowych, z których do tej pory mogli korzystać jedynie listonosze Poczty Polskiej. Umowa obowiązywać będzie na terenie całego kraju i stanowi milowy krok we współpracy operatorów z branży pocztowo-kurierskiej w Polsce. Dzięki zawartemu porozumieniu InPost SA dostarczy korespondencję do ponad 500 000 odbiorców, nieposiadających prywatnej skrzynki odbiorczej. Największe korzyści ze współpracy odniosą przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi. Podpisana pomiędzy operatorami umowa pozwoli im odbierać korespondencję InPost SA w ramach publicznej infrastruktury pocztowej, z której dotychczas korzystali.

Ponadto w dniu 14 kwietnia 2015 roku Polska Grupa Pocztowa – przejęta przez InPost w grudniu 2014 roku – złożyła w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej ofertę w konkursie na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025. Mimo, że w ocenie spółki warunki konkursu uniemożliwiają wyłonienie PGP SA jako operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, to spółka z pełną świadomością złożyła ofertę, która nie spełnia wszystkich wymogów określonych w wymaganej dokumentacji. Poprzez złożenie oferty PGP SA daje wyraz zainteresowaniu świadczeniem usług powszechnych jako operator wyznaczony.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *