Decyzja Prezesa UKE o wyborze operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych

Prezes UKE informuje o wyborze operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków operatora wyznaczonego.

image001_jpgPrezes UKE wydał decyzję o wyborze operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, w której określił termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązku świadczenia usług powszechnych. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Prezes UKE dokonał tego wyboru, mając na uwadze:

 1. zachowanie ciągłości świadczenia usług powszechnych;
 2. zapewnienie wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych oraz dostępności usług powszechnych;
 3. koszt świadczenia usług powszechnych przedstawiony przez operatora pocztowego;
 4. zapewnienie rentowności świadczenia usług powszechnych;
 5. zadania operatora wyznaczonego, w tym wykonywane na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 6. zdolność ekonomiczną i techniczną operatora pocztowego do świadczenia usług powszechnych.

Wskazać należy, że zgodnie z przepisami Prawa pocztowego operator wyznaczony jest wybierany na okres 10 lat przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE.

Konkurs na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025 został ogłoszony przez Prezesa UKE w dniu 30 grudnia 2014 roku.

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Prezes UKE ogłosił listę uczestników konkursu, którzy złożyli oferty w terminie.

W dniu 20 maja 2015 r. Prezes UKE ogłosił wyniki konkursu i podał, że w wyniku badania ofert w pierwszym etapie konkursu do drugiego etapu zakwalifikowana została jedynie oferta Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, która w drugim etapie uzyskała wynik 210,00 punktów na 220,00 punktów możliwych do uzyskania.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Wykop
 • Live
 • Twitter
 • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *